Divácka cena s TUCANOM

Diváci Jedného sveta majú možnosť rozhodnúť o najlepšom filme festivalu.

Stačí vždy odpovedať na mail, ktorý Vám príde po absolvovaní premietania so zakúpenou vstupenkou. Po skončení vylosujeme jedného zúčastneného diváka, ktorý získa od cestovnej kancelárie Tucan letenku v hodnote 500 € .