Hostia

Zoznámte sa s našimi hosťami, ktorých budete
mať možnosť stretnúť v priebehu festivalu!

Meet our festival guests!

🇵🇱 Kamil BAŁUK
🇸🇰 Barbora BEREZŇÁKOVÁ
🇨🇭 Sacha BATTHYANY
🇺🇸 Skye BORGMAN
🇮🇹 Dario BOSIO

🇨🇿 Jan GEBERT
(porotca / member of jury)

🇮🇹 Johaness GRENTZFURTHNER
🇮🇪 Grainne HEALY
🇨🇿 Veronika JANATKOVÁ
🇨🇿 Ondřej KAMENICKÝ
🇸🇰 Marek KUBOŠ
(POROTCA / MEMBER OF JURY)
🇧🇪 Alexandra Kandy LONGUET
(POROTCA / MEMBER OF JURY)
🇨🇿 Martin MAREČEK
🇷🇸 Dejan MARKOVIĆ
🇷🇸 Sara MARKOVIĆ
🇸🇰 Juraj MRAVEC
🇨🇿 Martin PÁV
🇨🇿 Pavol PEKARČÍK
🇸🇰 Zuzana PIUSSI
🇨🇿 Theodora REMUNDOVÁ
🇭🇷 Nika SARAVANJA